יום אימוץ כלבים מעמותות שונות מכל הארץ. פארק כפר סבא ב- 28-05-2022