מוקד כלבים

מוקד חתולים

יום אימוץ כלבים מעמותות שונות מכל הארץ. פארק כפר סבא ב- 07-10-2023